Διοικητικο Συμβουλιο

Την ευθύνη διοίκησης του Συνεταιρισμού έχει 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγμένο από Γενική Συνέλευση των μελών, με 3ετή θητεία. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ισότιμα 2 άτομα από την Α΄ κατηγορία μελών και 5 άτομα από την Β΄ και Γ΄ κατηγορία μελών, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

Την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου της διοίκησης του Συνεταιρισμού έχει 3μελές Εποπτικό Συμβούλιο, εκλεγμένο από Γενική Συνέλευση των μελών, με 3ετή θητεία.

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τρικάλων “Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων”
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Επώνυμο Όνομα
Πρόεδρος Φώλιας Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος Καλλιάρας Χαρίλαος
Γραμματέας Κατσακούλη Ηλέκτρα
Ταμίας Μπεμπές  Παύλος
Μέλος Παπαϊωάννου Ευθυμία
Μέλος Ράπτης Οδυσσέας
Μέλος Σαπάκος Ανδρέας

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Επώνυμο Όνομα
Πρόεδρος Τσίγκας Γεώργιος
Μέλος Βαϊου Μαρία
Μέλος Βάγια Χριστίνα