Υπηρεσίες Καθαριότητας

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων έχει αναπτύξει με μεγάλη επιτυχία συνεργεία καθαριότητας για φορείς του δημοσίου τομέα.
Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι η πρώτη χρονικά δραστηριότητα που ανέλαβε ο Συνεταιρισμός και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά.
Με επαγγελματισμό, ταχύτητα, υπευθυνότητα, υψηλή αξιοπιστία και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών υπηρεσίες.

Παρείχε υπηρεσίες στους ακόλουθους πελάτες:

 • ΕΟΠΥΥ Τρικάλων
 • ΕΟΠΥΥ Λάρισας
 • ΕΟΠΥΥ Καρδίτσας
 • ΕΟΠΥΥ Μαγνησίας
 • Συν-ειρμός αμκε
 • ΕΚΑΒ Βόλου
 • ΕΚΑΒ Τρικάλων
 • ΕΦΚΑ Μαγνησίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα, που χρησιμοποιεί ο Κοι.Σ.Π.Ε. δεν αναδύουν δυσάρεστες οσμές, δεν είναι επιβλαβή για την υγεία και δεν προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των κτιρίων.
 • Τα απολυμαντικά δεν αναμιγνύονται ποτέ με άλλα απορρυπαντικά προς αποφυγή χημικών ενώσεων, αναθυμιάσεων και απώλειας της απολυμαντικής τους δράσης.
 • Τα υλικά καθαριότητας (υγρά – σκόνες) που χρησιμοποιεί φέρουν αριθμό καταχώρησης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ τα απολυμαντικά χώρου θα φέρουν Άδεια Κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.