Σχολικά Γεύματα

Η καθημερινή προσφορά στο σχολείο ενός υγιεινού γεύματος περιλαμβάνει σημαντικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η ενίσχυση της αποδοτικότητας των μαθητών.

Ο ΚοιΣΠΕ υπέγραψε τριμερή Σύμβαση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να παρασκευάζει  και να διανέμει καθημερινά 1.150 γεύματα  σε μαθητές 18 Δημοτικών σχολείων του Δήμου Τρικκαίων. Προς τούτο,  -και μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό- προχώρησε  στη μίσθωση του χώρου και του λοιπού εξοπλισμού εταιρίας catering και διένειμε από 19/12/2016 έως 2/6/2017 87.364 γεύματα.

Το Πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα” στόχευε, αφενός στην αντιμετώπιση όσο είναι δυνατόν των αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινομένων σχολικής διαρροής.

Το μενού του Προγράμματος αφορούσε και στις πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας και ήταν ειδικά σχεδιασμένο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών, στα πλαίσια της υγιεινής μεσογειακής διατροφής. Τα γεύματα παρασκευάζονταν από επιλεγμένους προμηθευτές, που διέθεταν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που είχαν οριστεί. Επιπρόσθετα, προβλέπονταν συνεχείς πιστοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιους φορείς κατά την προμήθεια, διαδικασία παρασκευής και διανομής των γευμάτων.

Επίσης, το Πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα” στόχευε στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων που συμμετείχαν, στο πλαίσιο υγιεινής, μεσογειακής διατροφής, ώστε να επιτευχθούν:

  • η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού και
  • η βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.