Λειτουργία των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων

Σε συνθήκες  οικονομικής κρίσης η ανάληψη πρωτοβουλιών καταπολέμησης των επιπτώσεων της Φτώχειας γίνεται επιτακτική.

Τον Μάρτιο του 2017 ο ΚοιΣΠΕ υπέγραψε Σύμβαση με τον  Δήμο Τρικκαίων για την υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου. Η Σύμβαση αφορούσε τη 2μηνη λειτουργία του Ξενώνα Νυκτερινής Φιλοξενίας και την 3μηνη λειτουργία του Κοινωνικού Εστιατορίου και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων.

Σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, όπου μεγάλα τμήματα του πληθυσμού βιώνουν τα αδιέξοδα της ανεργίας (επίσημα στο 27% ) και την οικονομική ανέχεια (35% κάτω από το σταθερό όριο της φτώχειας – 14% κάτω από το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης), οι ανάγκες για την ανάληψη πρωτοβουλιών καταπολέμησης των επιπτώσεων της Φτώχειας γίνονται άμεσες και επιτακτικές.

Ένα μέρος αυτών των αναγκών καλύπτει το δίκτυο των Δομών Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης του Δήμου Τρικκαίων.

Σκοπός της λειτουργίας του Ξενώνα Νυκτερινής Φιλοξενίας (Ξ.Ν.Φ.), αποτελούσε η κάλυψη έκτακτων αναγκών για (προσωρινή) νυχτερινή φιλοξενία  8 – 10 αστέγων.

Στον Ξ.Ν.Φ. μπορούσαν να ενταχθούν αυτοεξυπηρετούμενα πλήρως, ενήλικα άτομα που στερούνταν στέγης και διαβιούσαν σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους ή που κατοικούσαν σε ακατάλληλα σπίτια ή σε σπίτια που δεν διέθεταν τις βασικές υπηρεσίες (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) ή σε σπίτια χωρίς επαρκείς χώρους, κ.λπ.

Ο Ξενώνας Νυχτερινής Φιλοξενίας (Ξ.Ν.Φ.) λειτουργούσε από τις 21:00, έως τις 9:00, στον χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων του Δήμου Τρικκαίων (παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου Τρικάλων, Καρδίτσας 56).

Τα άτομα που φιλοξενούνταν στον Ξ.Ν.Φ.:

 • Ενέπιπταν σε κάποια από τις κατηγορίες που περιγράφηκαν παραπάνω.
 • Αποδέχονταν με έγγραφη δήλωσή τους (Συμφωνητικό) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του  Ξ.Ν.Φ., όπως αυτός ισχύει.
 • Δεν έπασχαν από βαρύ ή άλλο νόσημα που έχριζε αυξημένης ιατρικής ή νοσηλευτικής φροντίδας ή εξειδικευμένης θεραπευτικής αγωγής.
 • Δεν έπασχαν από μεταδιδόμενο νόσημα ή από ψυχική διαταραχή, που σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση καθιστούσε αδύνατη ή επισφαλή τη συμβίωση με άλλα άτομα.

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ξ.Ν.Φ., ο ΚΟΙΣΠΕ παρείχε τις ακόλουθες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας:

 

 1. Αποδοχή και αξιολόγηση της Δήλωσης/Αίτησης Ένταξης του υποψηφίου ωφελουμένου.
 2. Συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων για την πραγματοποίηση του απαραίτητου ελέγχου της κατάστασης της υγείας των υποψηφίων φιλοξενουμένων, με τη διενέργεια των παρακάτω ιατρικών εξετάσεων:
  • Γενική εξέταση αίματος.
  • Ακτινογραφία θώρακος.
  • Δερματολογική εξέταση, για μεταδοτικές ασθένειες.
  • Ψυχιατρική εκτίμηση, για την πιστοποίηση της δυνατότητας συμβίωσης με άλλα άτομα.
 • Εξασφάλιση της ομαλής διαβίωσης των φιλοξενουμένων εντός του Ξ.Ν.Φ.
 1. Ασφαλή παραμονή στους χώρους του Ξ.Ν.Φ. κατά τις ώρες λειτουργίας του, η οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και τη στέγαση.
 2. Κάλυψη των αναγκών ατομικής υγιεινής και αναψυχής σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο.
 3. Καθημερινή καθαριότητα των χώρων ενδιαίτησης και υγιεινής.

 

Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Ξ.Ν.Φ., καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του απαιτούνταν η παρουσία τουλάχιστον 2 ατόμων ανά βάρδια λειτουργίας.

Η παροχή των υπηρεσιών γινόταν σύμφωνα με τις ανάγκες, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και για τις ώρες 21:00 – 09:00.

Για την υποστήριξη του προσωπικού του Ξ.Ν.Φ. προβλεπόταν εξωτερική Εποπτεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η Εποπτεία υποστήριζε, βοηθούσε και παρακολουθούσε το προσωπικό του Ξ.Ν.Φ., ενθαρρύνοντάς το και θέτοντας ασφαλές πλαίσιο, όρια και προϋποθέσεις για να αναπτύξει αποτελεσματικά τον τρόπο δουλειάς με τους φιλοξενούμενους. Η Εποπτεία προστάτευε παράλληλα το προσωπικό από υπερβάσεις καθήκοντος και από την επαγγελματική κόπωση.

Το Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων παρέχει σίτιση σε άπορους και άστεγους, αναπτύσσοντας πολιτικές συλλογής προϊόντων από εργαστήρια – βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων (ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κλπ.), καθώς επίσης και από τους πολίτες.

Στεγάζεται στον 1ο όροφο της παλιάς πτέρυγας του Νοσοκομείου Τρικάλων, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, που πληροί τις υγειονομικές προϋποθέσεις ασφαλούς διανομής φαγητού.

Για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Κοινωνικού Εστιατορίου (Συσσίτιο) του Δήμου Τρικκαίων, ο ΚΟΙΣΠΕ Τρικάλων φρόντιζε:

 • Να εξασφαλίζεται η τροφοδοσία γευμάτων σε τουλάχιστον 150 ωφελουμένους σε ημερήσια βάση.
 • Να λειτουργεί με σταθερό ωράριο από 11:00 έως 15:00 και από Δευτέρα έως Κυριακή.
 • Να απασχολείται το απαιτούμενο κατάλληλο προσωπικό.
 • Να διαθέτει πολιτική συλλογής πλεοναζόντων προϊόντων από εργαστήρια-βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων (αρτοποιεία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ζαχαροπλαστεία, κ.λπ.), από ιδρύματα που λειτουργούν στην πόλη των Τρικάλων (Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Σωφρονιστικό Κατάστημα), καθώς επίσης κι από πολίτες.
 • Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων, κ.λπ.).
 • Να διασυνδέεται και να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες δομές βασικών αγαθών του Δήμου, καθώς επίσης και με το υπό σύσταση Κέντρο Κοινότητας.
 • Να υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές προσέλκυσης εθελοντών.

Πρόκειται για δομή προσωρινής ημερήσιας διαμονής αστέγων, η οποία λειτουργεί με καθορισμένο ωράριο, με στόχο την παροχή υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης σε αστέγους με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξή τους.

Για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων του Δήμου Τρικκαίων, ο ΚΟΙΣΠΕ φρόντιζε:

 • Να λειτουργεί με σταθερό ωράριο από 11 π.μ. έως 3 μ.μ και από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 • Να απασχολείται το απαιτούμενο κατάλληλο προσωπικό.
 • Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του.
 • Να διασυνδέεται και να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες δομές βασικών αγαθών του Δήμου, καθώς επίσης και με το υπό σύσταση Κέντρο Κοινότητας.
 • Να υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές προσέλκυσης εθελοντών.

Κατά το διάστημα που ο ΚΟΙΣΠΕ είχε την ευθύνη της λειτουργίας του, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων παρείχε υπηρεσίες σε 25 άτομα κατά μ.ο., ημερησίως.